Wat kan ik doen tegen milieuvervuiling?

We zullen allemaal ons steentje bij moeten dragen om klimaatverandering binnen de perken te houden. Dat is al helemaal duidelijk door de doelstellingen die worden gesteld door regeringen van over de hele wereld, niet alleen de industrie zal daaraan mee moeten doen maar ook van de gewone burger wordt verwacht dat er meer wordt gelet op het milieu. Er zijn verschillende manieren waarop dat kan worden gedaan en voor iedereen is er wel een manier waarop ze (hoe klein dat ook is) positieve invloed kunnen hebben op het milieu.

Ander etenspatroon

De vleesindustrie is een grote vervuiler en heeft dus veel impact op de klimaatverandering, nu is het zeer lastig om voedsel te vinden dat goed is en waar weinig uitstoot van komt. Veel eten komt uit en wordt verwerkt in andere landen, waarna ze naar Nederland worden getransporteerd, wat meestal via vliegtuig of boot is, die ook vervuilen. Maar door meer vegetarisch te eten wordt er al een kleine deuk geslagen in de vervuiling van het milieu.

Energiebronnen

Het vervangen van fossiele brandstoffen is zo ongeveer het grootste aandachtspunt van de klimaatakkoorden, het zorgt voor veel vervuiling, maar is ook nog eens uitputbaar, waardoor het ook eens op zal gaan. Daarom wordt er ook naar alternatieven gezocht. Mensen worden een klein beetje geholpen, de subsidie zonnepanelen is een manier om het gebruiken van alternatieve energie aantrekkelijker te maken, zonnecellen kopen wordt goedkoper en de voordelen van alternatieve energie komen daardoor ook meer tot hun recht. Zonnepanelen plaatsen is hiermee ook een goede optie geworden.

Laat de auto staan

In de auto-industrie zijn er ook vele veranderingen op komst, zo mogen later er alleen maar elektrische en hybride auto’s worden geproduceerd en verkocht, maar aangezien op dit moment het meerdere deel van de mensen nog een benzine of dieselauto heeft is het advies om vaker met OV te gaan in plaats van de auto. Ook de auto stoot CO2 uit en als je wanneer mogelijk met het OV gaat, kan de uitstoot omlaag en zullen files ook kleiner worden, wat weer minder benzineverspilling en daardoor minder CO2-uitstoot betekend. 

Naast deze punten zijn er nog vele andere manieren om beter met het milieu om te gaan, zoals bijvoorbeeld het gebruiken van een herbruikbare fles in plaats van plastic flesjes, zo veel mogelijk recyclen en het opruimen van afval in de natuur. Vergeet niet dat we er allemaal mee om moeten gaan en dat we het samen moeten gaan oplossen, probeer anderen dan ook te overtuigen en eventueel te helpen met het milieubewuster leven. 

https://www.wijsmanduurzaam.nl/