Experts luiden de noodklok over de woningmarkt

Op de woningmarkt dreigen ernstige problemen te ontstaan. Dat is de conclusie van onder andere de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs. Deze coöperatie heeft onder meer geconstateerd dat huizen alleen maar duurder én schaarser worden.

Groot probleem in het heden

Op dit moment is er in de Nederlandse woningmarkt sprake van een groot probleem. De huizenprijzen zijn door het dak gegaan, waardoor lang niet meer iedereen zich een huis kan veroorloven. Dit geldt met name voor starters, maar ook voor ouderen.

Veel ouderen willen kleiner gaan wonen, maar voor hen komt simpelweg geen kleiner huis beschikbaar. Dit geldt ook voor starters; zij zijn gedwongen om bij hun ouders te blijven wonen of om te huren. Schrijnend genoeg liggen de huurprijzen een stuk hoger dan de hypotheekkosten van dit moment. Iets wat voornamelijk te wijten is aan de rente die véél te laag staat.

Groot probleem in de toekomst

Niet alleen de huidige situatie is verontrustend, maar ook de toekomstige situatie. Volgens de NVM is er namelijk maar één geschikte oplossing; meer nieuwbouwhuizen. Het lastige is alleen dat de overheid in Nederland met meerdere uitdagingen te maken heeft. Zo moet men ook voldoen aan de klimaateisen; nieuwe woningen bouwen gaat niet altijd hand in hand met de gestelde klimaatdoelen. Voor de huidige regering is dit één van de grootste uitdagingen.

Wat is de mogelijke oplossing?
De mogelijke oplossing is nieuwbouw. Door meer nieuwe huizen te creëren, zouden meer mensen hun eigen plekje moeten kunnen vinden. Hierbij ligt niet alleen de focus op compleet nieuwe wijken, maar ook op bijvoorbeeld kantoorgebouwen die omgebouwd worden. Partijen als Damborg.nl investeren in vastgoed, maken hier leefbare appartementen van en leveren daarmee een bijdrage aan het woningtekort.

Dat er in ons land sprake van een woningtekort is, is een pijnlijke constatering. Spijtig genoeg ziet de toekomst er niet al te rooskleurig is.